Kiton

Kiton Napoli Orange With Blue White Stripes Seven Fold Handmade Silk Necktie

Was: $2695.00 Now: $129.00
Write A Review
Color: Orange

Product details

  • Kiton Napoli
  • Orange With Blue & White Stripes
  • Length: 59 in. Width: 3.5 in.
  • 100% Silk; Seven Fold
  • Handmade In Italy
  • The

Shipping & Returns